Kultura

Odlazak časnog borca za Crnu Goru

In Memoriam Čedomir-Čedo Drašković (1946-2023)

Kultura

Epski spomenik crnogorske istorije

Na fakultetu za Crnogorski jezik, predstavljena je knjiga epske poezije ,,Viteški vijenac”,autora Dragana Blagotina Kovačevića iz lješanskog sela Brežine.O toj knjizi , osim autora , govorili su dr Srdjan Martinović, Stevan Radunović, profesor mr Aleksandar Čogurić, a medijator je bio Maksim Filipović.

Kultura

Ko to tako krčmi Crnogorce?

Anticrnogorstvo je tako učvršćeno i do danas ostalo - a neće biti drugačije ni u budućnosti - dijelom državne politike u Srbiji, bez obzira ko je u njoj na vlasti. Sve što je bilo potrebno, te vlasti su učinile da oduče Crnogorce od crnogorstva! Svaki Crnogorac u Srbiji koji se do sada nije odrekao crnogorstva, učinio je to na lični rizik, ličnom hrabrošću i na ličnu štetu!