Škrinja

Zoran Vulević: ONI SU OBILJEŽILI NOVIJU CRNOGORSKU ISTORIJU

(15 riječi)

Nikada  nijesu poklekli pred mračnim silama kojima je namjera da zatru Crnu Goru i sve što je crnogorsko. Uvijek su ponosno stojali i stoje na braniku Crne Gore, naročito u za nju, teškim vremenima. Nikada nijesu zaćutali, pa njihov javni angažman u  službi odbrane Crne Gore traje, za one starije, od rušenja prethodnog komunističkog sistema, do dana današanjeg! Nemoguće bi ih bilo sve pobrojiti,  a  posebno napraviti vrijedosnu skalu njihovih učinaka i doprinosa u borbi perom za svoju državu. Zato ćemo, u ime svih njih, ovom prilikom pomenuti samo mali broj tih hrabrih i odvažnih rodoljuba, vrhunskih intelektualaca koji su obilježiti ovo vrijeme i ugradili sebe u temelje neosvojive tvrđave koja se Crna Gora zove! Đe su mjesto našle, to nikako i nikad ne smijemo smetnuti s uma, i mnoge naše herojine odvažno se perom i živom riječju suprostavljajući napadima na svoju jedinu domovinu.

I još jednom, svi oni koliko ih god ima, zajedno sa svojim brojnim saborcima koji, nažalost, više nijesu među nama, zaslužuju ogromno, neprolazno poštovanje zbog njihove uporne, cjeloživotne posvećenosti borbi za nezavisnost Crne Gore.

 Krenućemo od Milorada Popovića, po mnogima našeg najvećeg  živog  pisca. Popović je dobitnik svih najvećih domaćih i regionalnih nagrada, među kojima  i Njegoševe, kako za prozu tako i za poeziju. Čvrst i stamen poput onog slobodarskog krša iz njegovih rodnih Cuca. Ponosni i neprikosnoveni borac za Crnu Goru i njeno utemeljenje  kao moderne evropske države. Proganjan devedesetih godina od tadašnje vlasti, morao je privremeni dom potražiti u inostranstvu. Ali se i otuda, jednako snažno i odvažno, borio za nezavisnost svoje države. Jedan je od rijetkih pisaca koji su čitav svoj  život posvetili Crnoj Gori i odbrani njenih istorijskih vrijednosti. I dalje, uzdignuta čela, stoji u prvim borbenim redovima onih patriota koji  perom i mudrošću štite i brane svoju majku Crnu Goru od njenih istorijskih neprijatelja. Bio je i ostao velika uzdanica svoje države i njene slobodarske tradicije.

 Novak Adžić, pravnik i doktorant istorijskih nauka. Svojim rijetkim, britkim stilom, uvjerljivošću i sugestivnošću, urođenim talentom da pogađa uvijek usred mete, noćna je mora za sve protivnike crnogorske države. Nepobitnim  istorijskim činjenicama i rijetko sugestivnim nastupima raspamećuje neprijatelje naše države. Zaista je i bez imalo prećerivanja, pravi užitak pratiti njegove javne nastupe i superiorne elaboracije na istorijske teme vezane za Crnu Goru i njenu suverenost. Budući da je još uvijek relativno mlad čovjek, ostaje velika zaloga i intelektualna i moralna snaga naše  države. Istinski patriota i privrženik crnogorskog krša kakav se rijetko rađa.

 Goran Sekulović, doktor društvenih i humanističkih nauka i magistar filozofskih nauka. Teoretičar društva i politike,  književnik, književni teoretičar, esejista, publicista. Iskusni dugogodišnji novinar i glavni urednik više medija. Autor je na desetine knjiga iz različitih oblasti. Vanredni je član DANU i član Odbora za filozofiju, socijologiju i psihologiju CANU. Jednom riječju čovjek široke kulture,  bogatog znanja i obrazovanja. Čovjek mudrog i visprenog duha uvijek u službi odbrane crnogorskih interesa. Sav taj njegov ukupni angažman i obiman  stvaralački opus je dragocjen doprinos  crnogorskoj kulturi i pravi primjer njene autohtonosti. U tom pogledu su neobično važni i njegovi aktuelni prilozi o istoriji crnogorske filozofije koje objavljuje u nastavcima na Crnogorskom portalu. Posebno naglašava  da ono što su Crna Gora i Crnogorci postigli  u filozofiji, ne zaostaje za rezultatima koje su ostvarili u drugim sferama stvaralaštva! Vrijeme koje je pred nama će, bez sumnje, biti  vjerni saveznik  ukupnog djela visokoumnog Crnogorca i erudite Gorana Sekulovića, na dobro Crne Gore i u prilog obogaćenju njenih naučnih i kulturnih dostignuća.

 Čedomir Bogićević, doktor pravnih nauka, bivši sudija Vrhovnog suda, je osobena, autentična. izuzetno  moralna i  intelektualna ličnost. Vrstan  pravnik i vrhunski Intelektualac, patriota bez mane i straha. Njegov kontinuirani, cjeloživotni angažman usmjeren ka utemeljenju Crne Gore kao nezavisne države ostaće upamćen za sva vremena. Čedomir Bogićević je primjer  svega ljudskog, sojskog i čojskog, što krasi našeg čovjeka. Njegovo obimno djelo ostaće  dragocjeno nasleđe budućim generacijama Crnogoraca svih vjera, ne samo u domenu pravne nauke, već i kao primjer čistog, neutrunjenog rodoljublja. Jer mu je za sav naučni angažman inspiracija bila Crna Gora i njena herojsku istorija i, naravno, njeno, za primjer i najrazvijenijim državama, osobeno pravno naslijeđe.

 

Blažo Sredanović, crnogorski iseljenik u Americi. Po struci inženjer i u mladosti izuzetno talentovani šahista. Čovjek blistavog uma  i požrtvovani patriota, čije je dugogodišnje angažovanje u crnogorskoj dijaspori bilo dragocjeno za ostvarivanje vjekovnog sna o crnogorskoj nezavisnosti. Iznad svega hrabar, otvoren, britke, umne misli i postupaka, čovjek neviđene energije. Dobrotvor i donator iz daleke Kalifornije koji živi za zemlju svog porijekla. Njegove suptilne, britke kolumne kojima nas povremeno čašćava su pravi primjeri rodoljublja i iskonskog patriotizma. Crna Gora treba da je ponosna što je izrodila sinove poput Blaža Sredanovića.

 Milenko A. Perović, univerzitetski profesor filozofije iz Novog Sada. Crnogorac od koga apsolutno svi, bez obzira koliki je nečiji naučni i iintelektualni dignitet, imaju što načiti. Autor je više antologijskih knjiga iz oblasti kojom se bavi. Sjajan, vispren retorik, matematički precizan u formulisanju stanja i pojava u crnogorskom društvu. Izuzetno upečatljiv i oseben u elaboraciji i skeniranju aktuelnih prilika u Crnoj Gori. Posebno dragocjen čovjek, čije riječi imaju snažan odjek i uticaj na sve kojima je Crna  Gora u srcu, ma gdje se nalazili. Profesor Milenko A. Perović svojim patriotskim djelovanjem osvetljava lice i obraz  Crne Gore. Ono  koje je proslavilo, ali i ono mračno, izdajničko i neprijateljsko lice koje uporno nastoji da se nametne kao superiorno i njeno trajno obilježje. Ali, naš je uvaženi profesor uvjeren da se to neće nikada dogoditi. Da će lice vedre, slobodne i slobodarske Crne Gore i pored svih problema i muka kroz koje prolazi i još će prolaziti, uvijek nadjačavati  i potiskivati onaj njen sramni  lik koji ne služi na čast njenoj slobodarskoj tradiciji. Do konačne i definitivne pobjede njenih progresivnih snaga.

 Adnan Čirgić, dekan Fakulteta za Crnogorski jezik i književnost, tog  bastiona i promotera  crnogorskih naučnih, identitetskih i intelektualnih vrijednosti. Adnan Čirgić je prvi profesor crnogorskog jezika i književnosti u istoriji. Najbolji student neponovljivog profesora Vojislava P. Nikčevića, istoričara književnosti i lingviste, Barda crnogorskog jezika i utemeljivača Montenegristike. Adnan je opravdao sve profesorove nade i očekivanja, ali i nade svih privrženika svoje države i njene nezavisnosti. Ono što je lako uočljivo je Adnanova ljudska i intelektualna pobuna uvijek kada  treba odbraniti crnogorske nacionalne interese i njene  identitetske vrijednosti od nezasitih ala koje pokušavaju poništiti sve što je crnogorsko. Adnan Čirgić je velika  uzdanica crnogorske naučne misli  i jedan od najpouzdanijih boraca za modernu, demokratsku Crnu Goru u kojoj je suživot građana različitih vjera i narodnosti istorijska navika. A, upravo je ta neprocjenjiva vrijednosti crnogorskog društva danas i, nažalost ne prvi put, napadnuta  od povampirenog velikosrpskog kleronacionalizma. No, Crna Gora ne treba da brine od opasnosti ozbiljnijeg  narušavanja njenog  građanskog komcepta razvoja, dok god ima mlade ljude poput uvaženog profesora Adnana Čirgića.

 

Aleksandar Radoman, prodekan na Fakultetu za Crnogorski jezik i književnost, je takođe jedan od mlađih, odvažnih  izdanaka crnogorskih, visokih intelektualnih i moralnih dometa. Majstor pisane riječi koji dubokoumno i minuciozno skenira crnogorsku stvarnost  i ukazuje na  slabosti i mane našeg društva. Mladi naučnik koji svojim elaboracijama na teme vezane za Crnu Goru i njenu budućnost, uvijek  stavlja u prvi plan odbranu njenog dostojanstva i njene nezavisnosti. Cijenjeni profesor koji urođenim talentom da ono što napiše oboji posebnim šarmom koji plijeni i inspiriše je eklatantan primjer patriote spremnog da uloži sav svoj prefinjeni intelektualni i moralni potencijal u odbranu crnogorskih identitetskih vrijednosti i Crne Gore kao nezavisne države.

 Zaključićemo ovaj spisak sa Bobanom  Batrićevićem, jednim  od najmlađih, ali već afirmisanih crnogorskih intelektualaca i patriota. Reprezentativnim predstavnikom mladih progresivnih snaga koje uveliko nastupaju. Boban Batrićević je profesor na Fakultetu za crnogorski jezik i književnost. Bistrog i pronicljivog uma, on se visprenim elaboracijama o našoj društvenoj zbilji već više godina  nameće kao neprikosnoveni autoritet među mladim generacijama. Za koje smo uvjereni da će znati, ne samo odbraniti Crnu Goru od ponovnog naleta velikosrpstva i svetoslavlja, nego je i izgraditi kao istinski  moderno, sekularno i građansko društvo. Boban Batrićević, dijete prijestonog Cetinja, suptilni intelektualac i beskompromisni patriota, već je postao jedna od naših glavnih uzdanica u borbi perom i umom protiv nezajažljivih velikosrpskih jurišnika na slobodu i nezavisnost Crne Gore.

 I upravo ta nadolazeća snaga mladih, obrazovanih patriota, koji se sve više nameću je garancija da Crnu Goru, i pored svih muka koje je prate i koje će je pratiti, čeka svijetla budućnost.

 Eto, odabrasmo ovom prilikom njih devetoricu među velikim brojem rasnih intelektualaca i patriota, nezaobilaznih sudionika u stvaranju naše novije istorije, ne naravno  da bismo ih izdvojili kao značajnije od drugih (jer bismo i svakim drugim izborom postigli željeni cilj), već da bismo, pominjući ih, odali dužno poštovanje i svima ostalima za nemjerljiv doprinos koji su davali i daju braneći  svoju državu  perom, čašću i ponosom njenih  istinskih privrženika. Odvažno i smjelo se suprostavljajući velikosrpskoj okupacionoj politici, neprestano gladnoj i žednoj Crne Gore. A pogotovo ne da bismo ih  pretpostavili velikom broju običnih ljudi, rodoljuba iz našeg naroda, uvijek spremnih da daju život za svoju domovinu. Jer, svi oni zajedno su neprocjenjivo moralno i intelektualno  blago Crne Gore, uvijek pripravni i  spremni da brane i odbrane  njeno ime i njeno dostojanstvo.

 Imao sam, dakle, kao aktivni učesnik i pratilac svih događanja u ovom novijem periodu naše istorije ispunjenim borbom za crnogorsku nezavisnost koja, evo, i danas traje, snažnu potrebu da ih na ovaj način predstavim i podsjetim na važnost  njihovog djela za Crnu Goru i njenu budućnost. Prije svega zbog aktuelnog trenutka u kome  se vodi još jedna teška borba za Crnu Goru i njen opstanak kao građanske i sekularne države. I uz uvjerenje da bi ovu priču trebalo  u kontinuitetu nastaviti. Ne  samo od strane  entuzijastičnih pojedinca, već i od raznih patriotskih udruženja, nevladinih organizacija i slično. Jer od države, za sada, to ne možemo očekivati.

Moramo ih pominjati i skretati pažnju na njihovo djelo, zbog Crne Gore, zbog generacija koje dolaze, zbog njih samih, tih hrabrih i odvažnih patriota svih vjera i narodnosti, bez kojih ne bi bilo moguće  izvojevati bilo koju značajniju  pobjedu za Crnu Goru. Bez kojih bi sva njena nastojanja da izgradi društvo po ugledu na moderne, demokratske države Evrope i  svijeta  bila uzaludna.

 1 Komentara

Jeni Postavljeno 13-01-2021 13:48:20

Sjajan tekst!

Odgovori ⇾

Ostavite komentar

• Redakcija zadržava puno pravo izbora komentara koji će biti objavljeni. • Komentari koji sadrže psovke, uvrede, prijetnje i govor mržnje na nacionalnoj, vjerskoj, rasnoj osnovi, kao i netolerancija svake vrste neće biti objavljeni. • Prilikom pisanje komentara vodite računa o pravopisnim i gramatičkim pravilima. • Nije dozvoljeno pisanje komentara isključivo velikim slovima niti promovisanje drugih sajtova putem linkova. • Komentari u kojima nam skrećete na slovne, tehničke i druge propuste u tekstovima, neće biti objavljeni, ali ih možete uputiti redakciji na kontakt stranici portala. • Komentare i sugestije u vezi sa uređivačkom politikom ne objavljujemo, kao i komentare koji sadrže optužbe protiv drugih osoba. • Objavljeni komentari predstavljaju privatno mišljenje autora komentara, i nisu stavovi redakcije portala. • Nijesu dozvoljeni komentari koji vrijedjaju dostojanstvo Crne Gore,nacionalnu ,rodnu i vjersku ravnopravnost ili podstice mrznja prema LGBT poulaciji.