Korona i dokolica

MILOVAN ĐILAS: ŽRTVOVANI PROROK I VOĐA

Zaključak knjige: ''MILOVAN ĐILAS: ŽRTVOVANI PROROK I VOĐA (ĐILASOVI POLITIČKI I FILOZOFSKI POGLEDI)''

Korona i dokolica

Ucrtavanje znakova

Kao da se i grafički radnik običnom zamjenom brojeva u romanu "Lagum" (umjesto 1984., kako treba da stoji, odštampana je godina 1948.), saživio sa jednom od glavnih poetičkih ideja Svetlane Velmar-Janković: viđenju događaja i pisanju "unatraške"

Korona i dokolica

SVEMOĆ PARTITOKRATIJE (23)

Djelovi iz knjige M.M. Ražnatovića koja je u pripremi za štampu.

Korona i dokolica

SVEMOĆ PARTITOKRATIJE (22)

Djelovi iz knjige M.M. Ražnatovića koja je u pripremi za štampu.

Korona i dokolica

SVEMOĆ PARTITOKRATIJE (21)

Djelovi iz knjige M.M. Ražnatovića koja je u pripremi za štampu.

Korona i dokolica

SVEMOĆ PARTITOKRATIJE (20)

Djelovi iz knjige M.M. Ražnatovića koja je u pripremi za štampu.

Korona i dokolica

SVEMOĆ PARTITOKRATIJE (19)

Djelovi iz knjige M.M. Ražnatovića koja je u pripremi za štampu

Korona i dokolica

SVEMOĆ PARTITOKRATIJE (18)

Djelovi iz knjige M.M. Ražnatovića koja je u pripremi za štampu.

Korona i dokolica

SVEMOĆ PARTITOKRATIJE (17

Djelovi iz knjige M.M. Ražnatovića koja je u pripremi za štampu.

Korona i dokolica

SVEMOĆ PARTITOKRATIJE (16)

Djelovi iz knjige M.M. Ražnatovića koja je u pripremi za štampu.

Korona i dokolica

SVEMOĆ PARTITOKRATIJE (15)

Djelovi iz knjige M.M. Ražnatovića koja je u pripremi za štampu.

Korona i dokolica

SVEMOĆ PARTITOKRATIJE (14)

Djelovi iz knjige M.M. Ražnatovića koja je u pripremi za štampu.

Korona i dokolica

SVEMOĆ PARTITOKRATIJE (13)

Djelovi iz knjige M.M. Ražnatovića koja je u pripremi za štampu.

Korona i dokolica

SVEMOĆ PARTITOKRATIJE (12)

Djelovi iz knjige M.M. Ražnatovića koja je u pripremi za štampu.

Korona i dokolica

SVEMOĆ PARTITOKRATIJE (11)

Djelovi iz knjige M.M. Ražnatovića koja je u pripremi za štampu.

Korona i dokolica

SVEMOĆ PARTITOKRATIJE (10)

Djelovi iz knjige M.M. Ražnatovića koja je u pripremi za štampu.