Korona i dokolica

”GOVEĐI NAROD” i GOVEĐI NAROD

Država je pitanju, a zna se: ko joj je i kakav (domaći) neprijatelj, kako je organizovan, i od kakvijeh je mustri izvanka Crne Gore i koliko potpomognut - pa se vremena za eksperimente u rukavicama, kafansko palamuđenje i kabinetske/akademske fantazije nema!