CG u srcu

(VIDEO) Zdenka Perović: Sudija mora biti hrabar da se usprotivi i odlukama Ustavnog suda

- Imala sam pred sobom odluku Ustavnog suda i Vijeća u slučaju advokata Nebojše Asanovića, ali sam imala hrabrosti ali i, kako se danas moderno kaže, integriteta da konstatujem nezakonito hapšenje - kazala je Perović pred Ustavnim odborom

CG u srcu

Veseli se, srpski rode

Nemamo se što ljutiti na Abazovića, Damjanovića, Kovača, Kovačevića i druge leposaviće u crnogorskome političkom životu. Oni rade svoj posao, onako kako im Vučić kaže. Pitanje je što s druge strane rade oni što se deklarativno zalažu za državni interes

CG u srcu

Mojkovačka bitka – istina o kojoj se dugo ćutalo

Komanda nad cijelom crnogorskom vojskom bila je prepuštena Vrhovnoj srpskoj komadi, odnosno tadašnjem srpskom pukovniku Petru Pešiću, koji je kasnije, za uspješnu realizaciju stvarnih intencija Srbije, nagrađen činom generala

CG u srcu

ČIRGIĆ ZA AKTUELNO: Srbija je preuzela vlast nad Crnom Gorom, Vučić ne ponavlja Miloševićeve greške

Crkva Srbije kao kadrovska ćelija ove vlasti - više se no jednom javno izrugala ne samo crnogorskome jeziku koji smatra nepostojećim no i svim ostalim segmentima crnogorskoga nacionalnog identiteta, navodi dekan FCJK u razgovoru za portal Aktuelno

CG u srcu

U Njegoševo vrijeme država i Crnogorska crkva slavile su Božić 25. decembra, a ne 7. januara

Državni kalendar crnogorski "Grlica" (1835-1839), koji je izlazio na Cetinju, u vrijeme kada se na čelu slobodne i de facto samostalne države Crne Gore i autokefalne Crnogorske pravoslavne crkve nalazio vladika Rade (Petar II Petrović Njegoš) obilježavali su Božić 25. decembra, a ne 7. januara.

CG u srcu

Širenje svetosavlja

Mitropolija svetosavskom indoktrinacijom lagano ulazi u obrazovni sistem i to od Ministarstva do predškolskih ustanova. Bilo je pokušaja ulaska popova SPC sa vjeronaukom u javne obrazovne ustanove. Te namjere moraju biti spriječene zato što bi SPC vjerska indoktrinacija sto hiljada naše djece, finansirana iz budžeta Crne Gore, značila i skori kraj Crne Gore kao države

CG u srcu

Open blato Balkana

Svaki međunarodni akt koji Abazović samovoljno oktroiše, uz pomoć električara i ministra finansija koji ne zna međunarodni platni promet, već priča nebuloze, ne može imati nikakve pravne posljedice po Crnu Goru i trajaće koliko i Abazović, pošto se iskreno nadam da će ga stići krivična odgovornost za brojna kršenja Ustava i zakona Crne Gore