Istorija

O suštini crnogorskog crkvenog pitanja

Zakonomjernim se pokazalo da je - od svih frontova odbrane crnogorskog nacionalnog i državnog identiteta - najslabiji onaj koji je trebalo da drži vođstvo Crnogorske pravoslavne crkve. Od svih državnih, partijskih i intelektualnih kapitulanata pred naletima velikosrpstva, najjadnijim kapitulantom pokazali se vođstvo Crnogorske pravoslavne crkve